Zápis ze schůze Výboru SVJ Merhautova 194, 196, 198 v Brně, konané dne 22.2.2018

Místo konání: Kancelář Výboru SVJ, Merhautova 198

- 18:15 zahájení setkání výboru SVJ

 

- Přítomni: Vladimír Králík, Jan Klusák, Lenka Sochorová, Jiří Kratochvíl, Radek Adamec, Sylva Ullmanová, Petr Uhl

- Konstatována plná účast, tj. 7 členů Výboru, tento je tedy usnášeníschopný

 

- Výbor se dohodl, že dne 28.2.2018 bude ukončené výběrové řízení na 2 parkovací místa ve dvorním traktu Merhautova 196, 198. Výborem byla odhlasována tzv. klobouková metoda výběru dvou ze čtyř žadatelů.

 

- Výbor postupně shromažďuje cenové nabídky na rekonstrukci hromosvodu, elektrických rozvodů, stoupaček, oplocení a úvěru.

 

- P. Uhl zajistí cenové nabídky na rekonstrukci společných elektrických rozvodů v domech 194, 196, 198. P. Adamec zajistí stavební dozor, který by ručil za použité materiály a kvalitu rekonstrukce.

 

- P. Sochorová a p. Kratochvíl zajistí cenové nabídky na oplocení domu.

 

- Výbor se usnesl na svolání Shromáždění – p. Sochorová zajistí sál Kulturního střediska Omega na Okružní 21. Ideálně ke konci měsíce března – úterý, středa (na 18:00 hod.). Zajistí možnost dostupnosti a využití projektoru.

 

- P. Králík zajistí u MRS přípravu souhlasu vlastníků jednotlivých bytových jednotek s tím, aby je mohl Výbor SVJ zastupovat, tedy aby obdržel plnou moc od všech členů SVJ pro vyřizování stavebních povolení. Tato PM je nutná pro podávání všech žádostí na Stavebním úřadu, na Městské části Brno sever a MMB a všemi organizacemi které jsou v Katastru nemovitostí jako věcné břemeno. Jinak by bylo nutné, aby každý člen SVJ se fyzicky účastnil všech administrativních úkonů, žádostí, povolení a jiných.

 

- P. Klusák nastínil podmínky a systém možného úvěru a upozornil na fakt, že úrokové sazby se už dlouho neudrží na současném minimu, což prezentují prognózy se stoupající tendencí. Pan Klusák připraví pro nadcházející schůzi Shromáždění nabídku na eventuální úvěr pro revitalizaci objektu.

 

- 20:45 ukončení setkání výboru SVJ

 

Zapsala Lenka Sochorová

Předseda SVJ Vladimír Králí