Zápis ze členské schůze BD Merhautova 194, 196, 198

konané dne 4. 10. 2018 v kanceláři SVJ Merhautova 194,196,198, Brno Merhautova 198.

 

Přítomní-dle prezenční listiny (viz. příloha č.1)

Za orgány BD:

Sylva Ullmanová - předseda BD

Andrea Opletalová – místopředseda BD

Pavel Sochor – člen výboru BD

 

Začátek členské schůze BD v 18:30 hod.

  

  1. Úvod, program členské schůze, případné zařazení do programu – volba nového člena představenstva BD

Hlasování o programu schůze, pro 18 , proti 0. zdržel 0

 

  1. Odvolání p. Pavla Sochora z pozice člena výboru BD na jeho vlastní žádost

Hlasování pro odvolání pana Sochora - Pro 18, proti 0, zdržel 0

 

  1. Vymáhání pohledávek – vysvětlení proč představenstvo BD zařadilo tento bod na program schůze.

Pan Prokeš, člen BD, měl dotaz, zda je nějaký dlužník, případně jeho jméno a výši dluhu, vysvětlen a rozdán návrh „eskalačního procesu

Pan Gajda, člen BD, měl dotaz na původní stanovy družstva a případné rozhodnutí vyloučení člena při neplacení závazků vůči BD – dnes již nelze, všichni jsou vlastníky bytových jednotek a BD již nemá oprávnění pro vyloučení člena v souvislosti s bytovou jednotkou – porušení stanov BD

Hlasování pro přijetí eskalačního procesu -  pro 18, proti 0, zdržel 0 ( eskalační proces – popis byl rozdán členům na schůzi )

 

  1. Vyúčtování za služby rok 2017, Účetní závěrka roku 2017

Popis stavu účtu – zůstatek k 31.12.2017

Aktuální stav k 30.9.2018

Aktuální stav úvěru k 30.9.2018

Vyúčtování za služby a závěrka byla k nahlédnutí u pí. Ullmanové, bude vyvěšena na stránkách Bytového družstva www.bdmerhautova.cz

 

  1. Rozdělení fondu oprav – účet Bytového družstva Merhautova 194,196, 198
  1. a) návrh na odkup pozemku od města Brna – sousedící s pozemkem SVJ – vedle vjezdu ke garážím za domem Merhautova 198,196
  2. b) výměna sklepních a společných - chodbových oken domů Merhautova 194,196,198

Hlasování bod a) – Pro 0, proti 18, zdržel 0

Hlasování bod b) – Pro 18, proti 0, zdržel 0

Odsouhlasena investice do výměny oken dle bodu 5b), aktualizace cenových nabídek, po obdržení zašleme vybranou nabídku členům BD 194,196,198.

 

  1. Prostor pro dotazy – nebyly

 

Ukončení členské schůze BD – schůze ukončena v 19:05 hod.

 

Zápis provedla Andrea Opletalová

 

Přílohy:

č.1) Prezenční listina účastníků členské schůze M194,196,198 a plné moci členů