Zápis ze členské schůze bytového družstva Merhautova 194, 196, 198

konané dne 5. 10. 2017

v sále klubovny MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno.

 

Přítomní-dle prezenčních listin (viz. příloha č.1)

 

Za představenstvo BD:

Mgr. Ivana Okurková ( místopředsedkyně představenstva)

Ing. Jiří Krupica ( místopředseda představenstva )

Sylva Ullmanová (člen představenstva)

Viktor Blaschinger (člen představenstva)

Ing. Pavel Sochor (člen představenstva)

Vladimír Králík (člen představenstva)

 

Host:

Mgr. Robert Sedláček (právní zástupce BD)

Notář

 

Začátek členské schůze BD v 18:15 hod.

 

 

1. Úvod, volba orgánů členské schůze – místopředsedkyně BD p. Okurková uvedla začátek schůze, připomněla dosavadní práci představenstva BD a poděkovala všem členům za vzájemnou spolupráci. Místopředseda představenstva pan Krupica zavzpomínal, mimo jiné,na množství jeho emailové komunikace, která souvisela s činností BD – cca 1700 emailů. Následovalo hlasování o volbě orgánů členské schůze -41 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

2. Zpráva o dokončení procesu privatizace – p. Okurková a p. J.Krupica informovali o dokončení privatizace a zakončení náročného procesu, který trval přes tři roky.

 

3. Hlasování o změně stanov – p. Okurková – Nové stanovy obdrželi všichni členové a mohli případné připomínky s dostatečným předstihem zaslat. Žádná připomínka nebyla obdržena. P. Krupica informoval o snížení Fondu oprav a o doporučení, aby do budoucna byli jen členové BD , kteří mají úvěr z BD. Úvěrovaní musí zůstat členy BD. Hlasování – 41 pro, 0 proti, 0 zdržel.

 

4. Hlasování o odvolání stávajících členů představenstva a kontrolní komise

P. Ullmanová – stávající členové představenstva a kontrolní komise budou odvoláni. Hlasování – 41 pro, 0 proti, 0 zdržel.

 

5. Hlasování o jmenování nových členů představenstva

P. Okurková – novými členy představenstva jsou navrženi: p.Sylva Ullmanová, p.Andrea Opletalová, p.Pavel Sochor. Hlasování – 41 pro, 0 proti, 0 zdržel.

 

6. Ukončení členství neúvěrujících členů

P. Krupica znovu zopakoval, že ti členové, kteří nemají úvěr, nemusí být členy BD, ti kteří čerpali úvěr musí být členy BD. Dohodu o ukončení dostali členové předem. Bez námitek.

 

7. Informace o převodu správy domu na SVJ od 1.1.2018

P. Okurková uvedla, že ABC PROCURO bude pracovat pro BD do konce roku 2017 a BDbdoporučuje jeho služby i pro SVJ v dalších letech s ohledem na dobrou spolupráci. Tato firma vede také účetnictví.

 

8. Hlasování o snížení fondu oprav na 1 Kč/m2 podlahové plochy

Dosud se hradí 12Kč/m2 dle podmínek úvěrové smlouvy. SVJ bude hlasovat o výši částky, která se bude hradit do fondu SVJ. V ČS ( p. Okurková a ing. Krabička ) bylo domluveno snížení fondu oprav pro BD na 1Kč/m2. Tato částka se bude platit od 1.1.2018. Do konce roku zůstává 12Kč/m2. Členové BD i SVJ budou informováni o změně platby včas, mailem i na vývěskách ve vchodech. Hlasování – 41 pro, 0 proti, 0 zdržel.

 

9. Závěr

P. Krupica připomněl 3,5 letou náročnou cestu privatizace. Poděkoval členům představenstva, p. Sedláčkovi a hlavně p. Okurkové. Popřál BD , SVJ a celému domu aby vše fungovalo ke spokojenosti. P. Okurková taktéž popřála všem poklidnou a vstřícnou další náročnou etapu a apelovala na nové členy, aby se dokázali začlenit mezi ostatní, kteří se vždy dokázali dohodnout.

P. Králík poděkoval za odvedenou práci pro BD a všechny kroky v rámci 3 let p.Okurkové a p.Krupicovi a navrhl ( se souhlasem ostatních členů představenstva ) a nechal hlasovat o odměně pro oba jmenované. Všichni pro, nikdo proti.

 

 

Ukončení členské schůze BD – schůze ukončena v 18:50 hod.

 

Zápis provedl Pavel Sochor

 

Přílohy: č.1) prezenční listiny účastníků členské schůze M194,196,198.