Zápis ze schůze představenstva BD ze dne 15.5.2017

v suterénu domu Merhautova 194.

 

Účastníci schůze:

Viktor Blaschinger

Mgr. Ivana Okurková

Ing. Pavel Sochor

Sylva Ullmanová

Ing. Jiří Krupica

Vladimír Králík

 

Jako host : Radek Adamec.

Omluveni: Mgr., MgA., Eleni Karakeva

 

Zahájení schůze 18:00

 

Předání dokumentů p. Ulmanové k založení do složky BD.

Představenstvo BD každý měsíc dostává přehled nedoplatků členů BD, je individuálně řešeno, počet členů s nedoplatky postupně klesá.

V M194 bylo vloupání do sklepů, poničené dveře. Náhradu škody u pojištovny vyřešil p. Krupica. Obdrželi jsme 8 775,- Kč od pojišťovny .

M194 – ucpaný odpad, řešeno, opravila Rychlá rota fekální.

M194 – netekla teplá voda, řešeno se stav. firmou, která prováděla opravy v jednom z bytů. Dořešil p. Adamec se správcem, vyřešeno.

Vzhledem k havarijnímu stavu s uzávěry vody a topení, budou tyto prioritou příštích oprav. P. Adamec zajistil a předložil cenovu nabídku na výměnu. V tuto chvíli jsou 2 nabídky na opravu. Bude vybrána firma a bude řešeno bezodkladně.

Představenstvo BD doporučuje členům BD, vzhledem ke stavu domu, aby si zkontrolovali stav své pojistky na škody v domácnosti.

V případě jakýchkoliv rekonstrukcí, které hodlají členové BD dělat, bude BD informováno ( viz. stanovy ) písemně a s podrobnostmi  budou seznámeni pověření zástupci jednotlivých vchodů – 194 – p. Kratochvíl, 196 – p. Uhl, 198 – p. Adamec. Těmto budou předány  vešekeré informace o rekonstrukci  bytu, zejména koupelny !! , termín započetí, termín ukončení, rozsah .

Jakýkoliv zásah do měřidel v bytě je povinen každý člen BD neprodleně hlásit odpovědným pracovníkům v každém vchodě !!!

Po ukončení rekonstrukce ve svém bytě, nebo po ukončení prací s vodovodem a topením předá neprodleně člen BD protokol o provozuschopnosti všech měřidel v bytě.

Vzhledem k často se opakujícím pokusům o vloupání přes vstupní, boční či zadní dveře, byla udělána kalkulace na nové dveře. Nabídka není v nízké hodnotě, poptáme i u jiných firem. O časovém horizontu, rozsahu a firmě bude rozhodovat členská schůze ( podklady členové BD, ev.SVJ, dostanou včas ).

Někteří družstevníci již realizovali výměnu oken, většinou u firmy Profiplast, spokojenost s rychlostí i průběhem práce.

Proběhlo více převodů členských práv a povinností, žádáme všechny případné další, aby oznámení pro BD dávali včas a koordinovaně, kdo, od kdy, kolik osob v bytě ( pro VL) .

V rámci převodů členských práv a povinností, nechť si odcházející člen BD po sobě zajistí úklid, vyklizení nepotřebného nábytku, stavebního materiálu, dveří a jiného materiálu a nenechává tento materiál v chodbách sklepů apod. Tyto převody evidujeme a v případě zanechání nepořádku budeme řešit s úklidovou firmou a vzniklé náklady budou přefakturovány na bývalého člena BD.

Na KÚ byla naše žádost o vklad opět pozastavena ,1. za formální nedostatek, obratem opraveno, nyní za nevyjasněnost,  zda náš dům je jeden nebo tři domy. Řešil MRS ,potvrzení o tom, že náš dům je jeden vydává SÚ Brno-Sever. Jakmile bude zápis na KÚ, budete informováni a bude svolána členská schůze BD i SVJ.

Správa zeleně kolem domu – za celým domem z vlastní iniciativy a po dohodě jednorázově zabezpečil p. Adamec. Bude poptána firma.

Stále řešíme s MÚ Brno-Sever faktury za úklid za měsíce, kdy jsme již byli majitelé domu. Za M194 jsme dokladovali vlastní úklid, za M196 a 198 předáme k vyjádření Mgr. Sedláčkovi.

Byla zaplacena daň z nabytí nemovitosti ve výši 2.252 448.- Kč a daň z nemovitosti za rok 2017 ve výši 22 148,- Kč.

Konec schůze 19:45