Zápis ze schůze představenstva BD Merhautova 194,196,198 ze dne 22.6.2016

v suterénu domu Merhautova 194. 

 

Účastníci schůze: 

Mgr., MgA., Eleni Karakeva  

Viktor Blaschinger

Mgr. Ivana Okurková 

Ing. Pavel Sochor 

Sylva Ullmanová 

Ing. Jiří Krupica 

Vladimír Králík 

 

Schůze zahájena 18:30

1/

Další postup při odkupu domu od MMB

* vyčkat na zápis ze schůze zastupitelstva MMB o prodeji domu

* předání zápisu a smlouvy od MMB do České spořitelny

* ČS – vyhotoví zástavní smlouvu       - vyhotoví návrh na vklad zást. smlouvy do katastru

* podpisy za BD

* BD zajistí podpis primátora města Brna na návrhu na vklad do Katastru nemovitostí a zajistí vložení na Katastr (cca měsíc)

* ČS i BD hlídají zápis v KÚ

* ČS vyhotoví výpis

* v průběhu předešlého dění budou čl.BD , kteří žádají o úvěr, požádáni o zaslání blokační částky (viz. vysvětlení ing. Sedláčka na čl.sch., při úvěru 40 mil. Kč 375.370,- kč, tj. 2 měs.splátky ) s podrobnými informacemi o výpočtu a roložení podle výše úvěru ( např.při úvěru 800.000.- je výše blok.částky 11.000.- )

* členové BD, kteří budou hradit z vlastních zdrojů, budou vyzváni ke složení peněz na účet BD  ( vklad hotovostních zdrojů bude termínován cca do začátku srpna), aby bylo jasné, kolik peněz bylo skutečně složeno a kolik finální výše úvěru ( mělo by odpovídat konečnému podepsanému prohlášení čl.BD, které bude podepsáno v tabulkách). V případě, že bude úvěr nižší, než 40 ,mil., bude nižší i blokační částka a naopak.

* blokační částka je tzv.vratnou položkou – 1. část se vrátí cca 2-3 měsíce, po upřesnění výše úvěru , 2. část bude použita na poslední dvě splátky úvěru.

Složení blokační částky je podmínkou získání úvěru od ČS ( viz. poslední čl.sch. ).

* ČS připraví příkaz na převod všech peněz městu

* Mgr. Sedláček zajistí tzv.rozdělení domu na byt. jednotky a pro založení SVJ

* členská schůze  družstva ( změny) a ustavující schůze SVJ

* začíná pracovat Správcovská firma ( převody energií, odpady, zálohy, platby . . . )

 

 

2/ 

Je třeba co nejdříve sdělit částku pro úvěr za jednotlivý byt. Výzvy k úhradám budou vyhotoveny po oficiálním zápisu jednání zastupitelstva MMB.

 

3/

Dům se bude pojišťovat na částku 90 Mil. Kč, se spoluúčastí 10% u společnosti Kapitol, a. s.( nutné pro zástávní právo)

Hlasování – všichni ano, nikdo proti.

4/

Správcovství domu – z několika nabídek vychází nejvýhodněji ( cana za ,,balík,, služeb) nabídka od firmy ABC PROCURO s.r.o. . Nabízí veškeré služby za 125Kč/byt,  tj. 6750Kč/dům/měsíc .

Hlasování – všichni ano, nikdo proti

 

5/ 

V případě jakýchkoli plateb je třeba uvádět jako VS ( variabilní s.) číslo domu + číslo bytu ( např. 19608). Všichni již použili při odesílání prvního čl.vkladu.

(číslem účtu bude připomenuto s výzvou k úhradě)

6/

V okamžiku začátku splácení úvěru se začne platit i do ,,fondu oprav,, – 12Kč/m2.

 

7/ 

Předběžný výpočet plateb:

Např. při úvěru na 900 000 Kč na byt 2+1:                     bez úvěru ( např.85 m2 ):

splátka úvěru a fond oprav cca 5 000Kč         12 kč x m2 bytu = 1.020.-kč

  + 125 Kč – správcovská firma    + 125 kč

  + 40Kč/byt – pojištění     +    40 kč

 

Schůze ukončena 19:45.