Zápis ze schůze představenstva konané dne 5.4.2016 v suterénu domu Merhautova 194.

Přítomni:

Mgr. Ivana Okurková

Ing. Jiří Krupica

Ing. Pavel Sochor

Vladimír Králík

Viktor Blaschinger

Sylva Ullmanová

Nepřítomni:

Mgr. Eleni Karakeva

Host: Jan Klusák ( 19.00 – 19.50 hod. )

Začátek schůze: 19.00 hod.

 

1) Probrána nabídka České spořitelny a.s. pro úvěr BD – Jan Klusák předal materiály a vysvětlili jednotlivé pojmy a položky z nabídky. Pro případné dotazy členů k podrobnostem úvěru je p. Klusák k zastižení na tel. čísle 775939596.

2) Probrány jednotlivé body a upřesnění programu členské schůze, která se koná 13.4.2016 od 19.00 hod. v aule na Okružní 19 ( tak jako předešlé schůze ).

3) Do bodu č.11 členské schůze BD navrženo hlasování o odměně za právní služby.

4) Přijata žádost nových členů o vstup do BD ( Merhautova 194, byt č.1, Robert a Kateřina Topinkovi ) – žádost doložena nájemní smlouvou.

5) Prostřednictvím datové schránky byla zaslána F.Ú. plná moc našemu daňovému poradci ( ing. Věra  Valová ) ke zpracování daňového přiznání BD za rok 2015.

6) Byly projednáni členové BD, kteří nereagují na výzvy ) bezdlužnost, forma zaplacení dalšího členského vkladu apod. )

Schůze ukončena 20.30 hod

Zápis provedl: Viktor Blaschinger