Zápis ze schůze představenstva BD ze dne 22.3.2016

v suterénu domu Merhautova 194.

 

Účastníci schůze:

Viktor Blaschinger

Mgr. Ivana Okurková

Ing. Pavel Sochor

Sylva Ullmanová

Ing. Jiří Krupica

Vladimír Králík

 

Mgr., MgA., Eleni Karakeva - omluvena

 

Schůze zahájena v 18.30 hod.

 

  • Seznámení s jednáním na polit. klubech a Zastupitelstvu Města Brna, přijetí pozměňovacího návrhu na 4% daně z nabití nemovitosti (od 1.7. případná změna administrativy)
  • Příprava členské schůze – středa 13. dubna v 19h, bude přítomna státní notářka. Zásadním bodem bude přijetí nabídky na odkup domu od města a rozhodnutí o způsobu úhrady kupní ceny. Dále změna stanov upravující další členské vklady.
  • Členové dostanou pozvánku na výše uvedenou členskou schůzi.
  • Výše čerpání úvěru jednotlivými členy BD.
  • 5.4. v 19h bude další schůze představenstva – hlavní bod – jednání o úvěru.
  • Budou schůze jednotlivých vchodů týkající se programu členské schůze.Ukončení schůze 20:43:44 Zápis provedl: Pavel Sochor