Zápis z schůze představenstva BD ze dne 15.12.2015

v suterénu domu Merhautova 194.

 Účastníci schůze:

Viktor Blaschinger

Mgr. Ivana Okurková

Ing. Pavel Sochor

Sylva Ullmanová

Ing. Jiří Krupica

Mgr., MgA., Eleni Karakeva

Omluven - Vladimír Králík

 

Schůze zahájena v 18.00 hod.

  

Program:

- poslední informace k dění na MMB ( ze všech jednání právníků )

- eventuální výpočty cen za m2 , odhad ceny revitalizace domu

- příprava témat na členskou schůzi

- do 11.1.2016 odevzdají nájemníci dotazník k cenám bytů s částkou, kterou potřebují od úvěru BD

 

Schůze ukončena 19.00.hod.

Zápis provedl: Pavel Sochor