Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Merhautova 194,196,198

Program:

1. Úvod, volba orgánů členské schůze

2. Zpráva o hospodaření BD

3. Závěr

Místo konání členské schůze: kancelář SVJ, Merhautova 198 ( sklepní prostory )

Datum a čas konání : 26. 11.2019 v 18.30 hod