Vážení členové,

            dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek Merhautova 194, 196, 198 v Brně, sídlem Merhautova 1051/194, Černá Pole, 613 00 Brno, které se bude konat dne 5.10.2017 v 19:00 hodin v Kulturním středisku Omega v Brně, na ulici Okružní 21, jako vždy.

 Program shromáždění bude následující:

1. Úvod, volba orgánů shromáždění 

2. Zpráva o založení společenství

3. Hlasování o stanovení fondu oprav ve výši 35 Kč/m2 podlahové plochy

4. Hlasování o přijetí domovního řádu

5. Hlasování o správci domu ABC PROCURO s.r.o.

6. Investiční priority společenství, úvěr

7. Závěr

            Dále si Vás dovolujeme informovat o tom, že dle čl. XIV odst. 1 stanov má každý z vlastníků takový počet hlasů, odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. Dle čl. XIV odst. 5 stanov může člen společenství vlastníků zmocnit jiného člena společenství vlastníků nebo kteroukoliv jinou osobu, aby ho zastupovala při účasti na shromáždění nebo na všech shromážděních, a to včetně hlasování. Zmocnění musí mít písemnou formu, zastoupení dle generální plné moci se připouští. Podpisy na plné moci nemusejí být úředně ověřeny.

            Za účelem přípravy na členskou schůzi zasíláme přílohou návrh domovního řádu, který by měl upravovat sousedské a spoluvlastnické vztahy v domě, doplnit základní práva a povinnosti daná stanovami společenství a upravit případné sankce za jejich porušení.

            S ohledem na formální zahájení správy domu společenstvím od 1.1.2018 navrhujeme potvrdit jako smluvního správce domu společnost ABC PROCURO s.r.o., která doposud prováděla správu domu v rámci bytového družstva bez jakýchkoli výhrad k její činnosti. Přílohou je nabídka této společnosti ve shodném obsahu, v jakém již byla odsouhlasena v rámci bytového družstva v loňském roce.

Závěrem si Vás tímto dovolujeme za účelem zajištění hladkého průběhu hlasování o přijetí domovního řádu a nového správce domu, abyste případné připomínky k přiloženým návrhům sdělili v dostatečném předstihu na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tak, aby bylo možné je projednat předem a na shromáždění rovnou schválit.

Těšíme se na viděnou

 

za výbor společenství

Vladimír Králík, předseda