Vážení členové BD Merhautova 194,196,198,

      dovolujeme si Vám připomenout nezbytnost co největší účasti členů našeho družstva na zasedání zastupitelstva MMB které se bude konat v úterý 14.4.2015 v 8,00 hod. v zasedacím sále nové radnice, I. poschodí, Dominikánské nám.1. Bylo by žádoucí, aby jste se dostavili alespoň 15 minut před zahájením zasedání. Pro svoji účast si vytvořte dostatečnou časovou rezervu, aby jsme si mohli počkat na hlasování u tomto bodu. Vzhledem k tomu, že jsou již zpracovány a zastupitelům rozeslány ke schválení materiály v intencích dřívějších vyjádření nám.Liptákové o propastném navýšení kupní ceny, je naše hromadná účast jednou z možností, jak rozhodnutí zastupitelstva ještě na poslední chvíli zvrátit.

Představenstvo BD Merhautova 194,196,198