Vážení radní a zastupitelé,

dovolujeme si Vám jménem  - Bytové družstvo Merhautova 194,196,198,

zaslat elektronicky tento přípis - Výzva k neprodlenému uzavření kupní smlouvy, mimosoudnímu vyřízení včetně jednání a předcházení vzniku škod, který bude rovněž doručen do datové schránky Statutárního město Brna, IČ: 44992785, se sídlem Brno, Malinovského nám. 3, PSČ: 601 67.

Zároveň Vás zdvořile žádáme, abyste si před rozhodováním a hlasováním přečetli stanovisko prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. vyhotovené dne 26.3.2015 (zpracovatel je profesorem občanského práva dříve na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, nyní na Právnické fakultě Univerzity Palackého a uznávaným předním odborníkem na občanské právo a teorii práva):

http://www.imyjsmebrno.cz/?p=524

Rovněž odkazujeme na mediálně zveřejněný postoj Ministerstva vnitra ČR:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ministerstvo-Brno-muze-prodavat-byty-za-nizsi-nez-obvyklou-cenu-369244

Děkujeme předem za prostudování, pečlivé zvážení a svobodné vyjádření Vašeho názoru při projednání.


V úctě a s vírou ve zvolené zastupitele

Vaši voliči - Bytové družstvo Merhautova 194,196,198

MgA et Mgr. Eleni Karakeva, předseda představenstva, v.r.

Ing. Jiří Krupica, místopředseda představenstva, v.r.

Mgr. Ivana Okurková, místopředseda představenstva, v.r.

P.S.:

Dovolujeme si konstatovat, že po komunálních volbách v roce 2014 je konání koalice pro nás obrovským zklamáním.