Vážení členové BD Merhautova 194,196,198. 

     Dnes jsme se zúčastnili zasedání zastupitelstva města Brna, kde jsme spolu s dalšími, pozastavením privatizace podobně postiženými domy, vystoupili v rámci připomínek občanů. Diskuze na toto téma byla velmi bouřlivá až musel primátor na nátlak opozičních zastupitelů a občanů prodloužit vymezený čas na tento bod. Jednání probíhalo za asistence České televize a regionálního tisku, kteří s námi udělali následně ještě individuální rozhovory. Česká televize zařadí svoji reportáž DNES 10.2.2015 V 18,00 hodin do regionálních zpráv na ČT1. Naše účast měla ještě jeden pozitivní aspekt a to v tom, že jsme získali další kontakty na podobně postižené domy v Brně k dalšímu společnému postupu. Rovněž nám, bylo primátorem veřejně slíbeno že uskuteční společné jednání za přítomnosti zástupců postižených BD a na tom budeme samozřejmě trvat. O dalším postupu Vás budeme průběžně informovat.

 

Mgr. Elleni Karakeva

Mgr. Ivana Okurková

Ing. Jiří Krupica

 

V Brně dne 10.2.2015