VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDNICTVA BD KE VZNIKLÉ SITUACI
 
Vážení družstevníci,
 
     předsednictvo družstva považuje za nutné Vás seznámit se situací která nastala momentálním zastavení privatizace bytového fondu v Brně. Výše jsou zveřejněny náš dopis Magistrátu a odpověď  nám. Liptákové na něj. Samozřejmě, že se skutečnostmi uvedené v odpovědi je nutno kategoricky nesouhlasit. Již jen věta "v souvislosti s Vaší žádostí ze dne 29. 12. 2014, ve které mne žádáte o sdělení závazného termínu projednávání podmínek kupní smlouvy prodeje domovního celku Merhautova 194,196,198" je irelevantní. Je naprosto zřejmé, že podmínky kupní smlouvy byly již schváleny v předchozích orgánech magistrátu a nám sděleny v nabídce kterou jsme obdrželi. Předmětem schválení kupní smlouvy v zastupitelstvu je tedy jen otázkou posouzení, zda jsme my jako BD splnily všechny podmínky k uzavření této smlouvy. Jsme přesvědčeni, že tato nabídka je pro magistrát právně závazná a nelze předchozí podmínky svévolně měnit jen na základě názoru nového vedení radnice. Pokud chce magistrát měnit podmínky prodeje obecních domů může tak samozřejmě učinit ale ne v případech již těsně před podpisem kupní smlouvy.  Celou záležitost jsme již konzultovali s Mgr. Sedláčkem který v současné době připravuje dopis ve kterém vyjadřuje důrazný nesouhlas s krokem současného vedení radnice vedoucím k zastavení privatizace zejména u našeho družstva kde je stav těsně před podpisem kupní smlouvy. V tomto dopise zdůrazní zejména protiprávní aspekty takového rozhodnutí Magistrátu a po našem odsouhlasení jej jménem advokátní kanceláře odešle nám. Liptákové a kopii primátorovi Brna Vokřálovi. Tyto kroky nového vedení radnice považujeme za vrchol arogance moci na straně jedné a naprostou absenci právního vědomí na straně druhé.
 
Předsednictvo BD