NÁŠ DOPIS NA MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 

 

Magistrát města Brna

Ing. Klára Liptáková 1.náměstkyně primátora

Dominikánské nám. 196/1

601 67 Brno

Vážená paní 1.náměstkyně primátora,

       dovolujeme si Vám oznámit, že Bytové družstvo Merhautova 194,196,198, se sídlem Merhautova 194, 61300 Brno, má k 30.11.2014 splněny všechny náležitosti a termíny, které byly stanoveny jako podmínka k odkupu předmětného bytového domu. Také máme k datu 30.11.2014 BD na svém účtu celou finanční částku na úhradu kupní ceny. Z těchto důvodů si Vás dovolujeme požádat o urychlené projednání kupní smlouvy v orgánech města, aby mohl být prodej předmětného bloku domů realizován. Věříme, že stejně jako naše družstvo přistoupí i Magistrát města Brna iniciativně k dokončení celého procesu prodeje. Očekáváme Vaši zprávu o závazných termínech realizace prodeje z Vaší strany.

 

                                                                                          Elleni Karakeva

                                                                                                                                                                                                                                         předsedkyně bytového družstva

 

V Brně dne 29.12.2014
 

co.:Ing.Hana Řepová vedoucí hospodářského úseku       Mgr.Jiří Lahoda vedoucí bytového odboru